راهنماي ثبت نام

پس از ورود به فرم ثبت نام مطابق تصوير زير بايد كليه مشخصات كودك و اطلاعات مورد نياز داراي ستاره * تكميل گردد در غير اين صورت در زمان كليك بر روي دكمه ثبت نام با پيغام خطا مواجه خواهيد شد در اين صورت مي بايست بخشهايي كه به رنگ قرمز مشخص شده را تكميل نماييد.
در بخش اطلاعات تولد كودك فيلدهاي اطلاعاتي را با توجه به تصوير زير تكميل نماييد.
در بخش اطلاعات پايگاه غربال، مي بايست ليست كشويي مربوطه را باز كرده و از بين آنها نزديكترين پايگاه را انتخاب فرماييد. همچنين بعضي از پايگاهها در زمانهاي مختلف هفته ارايه خدمات مي دهند كه مي توانيد زمان مورد نظر را انتخاب نماييد.

پس از تكميل اطلاعات كودك و انتخاب پايگاه دكمه قرمز رنگ ثبت نام را بزنيد. در صورتي كه اطلاعات را صحيح تكميل نموده باشيد ثبت نام شما با موفقيت انجام و به صفحه ديگري هدايت خواهيد شد و پيغام تاييد ثبت نام را دريافت و پيامك تاييديه براي شما ارسال خواهد شد.

پس ازانجام ثبت نام در روزهاي بعدي، كارشناس پايگاه با شما تماس گرفته و در خصوص زمان مراجعه هماهنگي لازم انجام خواهد گرفت.

 


توجه:

در صورتي كه ثبت نام شما انجام نشد، مي بايست نسبت به بررسي فيلدهاي اطلاعاتي اقدام نماييد. بخشهايي كه قرمز رنگ مي باشند با اطلاعات صحيح مطابق با راهنمايي انجام شده تكميل نماييد.

در صورتي كه به هر نحو موفق به تكميل فرم ثبت نام نشده ايد مي توانيد از اينجا  پايگاه مورد نظر را انتخاب و از طريق تلفن تماس نسبت به ثبت نام تلفني اقدام نماييد.

در صورتي كه در چند روز آينده از سوي پايگاه تماس گرفته نشد، مي توانيد موارد را از طريق تماس با پايگاه مورد نظر بصورت تلفني پيگيري نماييد.