دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

قابل توجه والدين قبل از مراجعه به پايگاه

نكات قابل توجه والدين قبل از مراجعه به پايگاه غربال بينايي كودكان:

  • با توجه به هشدارهاي وزارت بهداشت منبي بر احتمال اوج گيري شيوع بيماري در نيمه دوم سال، تاريخ اجراي برنامه مذكور از 15 تيرماه لغايت پايان مهرماه مي باشد. 
  • غربال بينايي كودكان به منظور پيشگيري و تشخيص زود هنگام اختلالات بينايي انجام و فقط مربوط به گروه سني 3 تا 6 سال مي باشد. 
  • جهت به حداقل رساندن تماس هاي بين فردي، غربالگري صرفا با دستگاه انجام مي گيرد لذا استفاده از تابلوي E ممنوع مي باشد. 
  • بواسطه پيشگيري از سرايت ويروس و حذف شناسنامه اطلاعات هويتي كودكان مي بايست در سامانه به نشاني http://bina99.ir ثبت گردد. 
  • تنها يكي از والدين مجاز است به همراه كودك وارد پايگاه غربال بينايي شود. 
  • پوشيدن ماسك براي كودك و همراه الزامي مي باشد. 
  • در صورت دشتن دستكش، در بدو ورود در سطل زباله انداخته و دستهاي خود را با مواد ضد عفوني در دسترس ضد عفوني كنيد.
  • همراه كودك مي بايست به سئوالات غربالگر در خصوص علايم مشكوك به كرونا پاسخ دهند. 
  • رعايت فاصله 1 و نيم متر از ساير مراجعين و غربالگر الزامي مي باشد. 
  • پس از بازگشت به منزل لباسهاي كودك تعويض و شسته شود.پس از بازگشت به منزل كارت سلامت يا سنجش مربوط به غربال را براي 2 تا 3 روز در محلي جداگانه بگذارند تا احتمال آلوده بودن آن بسيار كم شود.