راهنمای ثبت نام

پس از ورود به فرم ثبت نام مطابق تصویر زیر باید کلیه مشخصات کودک و اطلاعات مورد نیاز دارای ستاره * تکمیل گردد در غیر این صورت در زمان کلیک بر روی دکمه ثبت نام با پیغام خطا مواجه خواهید شد در این صورت می بایست بخشهایی که به رنگ قرمز مشخص شده را تکمیل نمایید.
در بخش اطلاعات تولد کودک فیلدهای اطلاعاتی را با توجه به تصویر زیر تکمیل نمایید.
در بخش اطلاعات پایگاه غربال، می بایست لیست کشویی مربوطه را باز کرده و از بین آنها نزدیکترین پایگاه را انتخاب فرمایید. همچنین بعضی از پایگاهها در زمانهای مختلف هفته ارایه خدمات می دهند که می توانید زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

پس از تکمیل اطلاعات کودک و انتخاب پایگاه دکمه قرمز رنگ ثبت نام را بزنید. در صورتی که اطلاعات را صحیح تکمیل نموده باشید ثبت نام شما با موفقیت انجام و به صفحه دیگری هدایت خواهید شد و پیغام تایید ثبت نام را دریافت و پیامک تاییدیه برای شما ارسال خواهد شد.

پس ازانجام ثبت نام در روزهای بعدی، کارشناس پایگاه با شما تماس گرفته و در خصوص زمان مراجعه هماهنگی لازم انجام خواهد گرفت.

 


توجه:

در صورتی که ثبت نام شما انجام نشد، می بایست نسبت به بررسی فیلدهای اطلاعاتی اقدام نمایید. بخشهایی که قرمز رنگ می باشند با اطلاعات صحیح مطابق با راهنمایی انجام شده تکمیل نمایید.

در صورتی که به هر نحو موفق به تکمیل فرم ثبت نام نشده اید می توانید از اینجا  پایگاه مورد نظر را انتخاب و از طریق تلفن تماس نسبت به ثبت نام تلفنی اقدام نمایید.

در صورتی که در چند روز آینده از سوی پایگاه تماس گرفته نشد، می توانید موارد را از طریق تماس با پایگاه مورد نظر بصورت تلفنی پیگیری نمایید.