پایگاه نغمه مهربان بهار

خانه اصفهان – میدان گلها (پنج طبقه) خ گلستانه – داخل پارک گلستان – خانه خلاقیت گلستانه

تلفن: 34222480 -34222431

پایگاه طراوت 

خ مدرس – خ مولوی – کوچه شماره 16

مرکز طراوت

تلفن: 34467814 – 34467815

 

مرکز مثبت زندگی 5405

خ خیابان مسجد – خ طیب – اولین کوچه سمت راست – کنار مادی آب – نرسیده به کوچه بحرینیان – کوچه فرخنده موسسه مهر

تلفن: 09907666298

مرکز مثبت زندگی 5347

میدان احمدآباد ابتدای خ بزرگمهر خ مفتح پشت بانک ملی طبقه فوقانی کارگزاری بیمه طبقه 3 واحد 7 

تلفن: 32274489

مرکز مثبت زندگی 859

خیابان پروین خ شیخ طوسی غربی روبروی کوچه 25ی 

تلفن: 35703707

پایگاه مجتمع شهدا

خیابان کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی

تلفن: 32337196

پایگاه مجتمع حیرانی

خیابان حکیم نظامی – خیابان غزلباش

تلفن: 36214413

پایگاه مجتمع ملکوتی خواه

خیابان جی – ابتدای خیابان مهدیه

تلفن: 35222737

پایگاه مجتمع بهارستان

بهارستان – خ آزادی – خ کوثر

تلفن: 36801562

پایگاه درمانگاه شهید اول

پل سرهنگ – خ معراج – چهارراه گاز – درمانگاه شهید اول 

تلفن: 09909338044

پایگاه سلامت باتون

خ زینیه – خ مهدیه – روبروی مسجد -پایگاه سلامت باتون

تلفن: 09909338044

مرکز مثبت زندگی 3462

جرقویه سفلی -نیک آباد – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان دانشسرا – کوچه بهزیستی

تلفن: 46622605

مرکز مثبت زندگی 3588

براآن شمالی – روستای جوزدان – خ امام خمینی

تلفن: 38652122

مرکز مثبت زندگی 3441

زیار – بلوار شهید احمد میر حاج – بعد از شهرداری – نرسیده به مخابرات

تلفن: 38673628

مرکز مثبت زندگی 3883

جی شرقی – گورت – پل اول – روبروی دکل ایرانسل 

تلفن: 35771039

مرکز مثبت زندگی 4276

ورزنه – شهرک امام جعفر صادق – میدان رسالت – بلوار دانشگاه – سایت اداری 

تلفن: 46481020

مرکز مثبت زندگی 8140

کوهپایه خیابان شهید بهشتی جنب بانک کشاورزی

تلفن: 46422744